Partners    
 

Kärnvärden

  • Leva som vi lär
  • Lojala kunder och partners
  • Större uppdrag genom samarbeten
  • Uppdrag ska ge avkastning och bidra till omställning mot en hållbar framtid

Kärnsyfte

Ett hållbart samhälle för kommande generationer där vi lever i balans med naturen och varandra enligt de fyra hållbarhetsprinciperna.
 

Strategiska mål

BHAG 1: År 2040 bidragit väsentligt till omställningen mot hållbara transporter som tillgodoser alla människors behov av transporter.
 
BHAG 2: År 2040 eliminerat behovet i sydöstra Sverige att behöva vägledning till en hållbar framtid. 
 
Till år 2016 ha medverkat i omställningen mot en hållbar framtid för ett tjugotal organisationer och sedan ett femtiotal år 2020.

Till år 2014:

  • Genomfört minst 10 referensuppdrag
  • Ledning av minst tre hållbarhetsprojekt
  • Arrangemang av minst två evenemang som gett nationell PR
  • Drivit minst ett utvecklingsprojekt angående hållbara transporter
  • Minst tre regionala organisationer har använt S-E-A-T verktyget för planering av hållbara transporter