Partners    
 
2012-04-19

Strategier och handlingsplan för Cyclops @ Kungshall

Genom workshops med styrelse och regionala intressenter har Cyclops landat i en långsiktig plan mot en hållbar framtid.

Under vintern har vi på uppdrag av Cyclops -(Centre for Innovation and Sustainability ek. förening)  med hjälp av intressentseminarium tagit fram vision och plan fram till 2030 som tillsammans med andra lokala och regionala initiativ bidrar till en hållbar regional och global utveckling. Detta representerar färdplanen mot en hållbar framtid (definierad av de fyra hållbarhetsprinciperna) för Cyclops med bas på Kungshallsmagasinet i Karlskrona.
 
Vi använde oss av ramverket för hållbar utveckling (FSSD) genom att tillämpa ABCD-metodiken. Detta resulterade först i en hållbar vision med kärnsyftet "Upptäcka och visa vägen till ett hållbart liv". Den visionära framtidsberättelsen som följer speglar sedan innehållet i visionen:
"Efter att klivit av tåget vid Karlskrona station identifierade jag snabbt det förarlösa fordonet (kan liknas vid en eltrampbil) som ska ta vårt lilla sällskap ut till Kungshall för att delta i den välbesökta och återkommande internationella hållbarhetskonferensen som inkluderar en prestigefull designtävling. Väl framme går vi en guidad runda i byggnaden och imponeras av hållbarhetstänket som genomsyrar allt från elproduktion från förnyelsebara energikällor till resurssnål inredning och även de företagare som vi träffar. ”Ideation lab” är en mycket inspirerande kuvös för hållbarhetsidéer som sedan visas upp i en dynamisk utställning som överraskar besökarna med nya hållbarhetsidéer. Från fiket serveras vi färskt och hembakt gjort på närodlade ingredienser och självfallet smakar det fantastiskt, speciellt med den utsikten över Karlskrona skärgård som erbjuds. Den sistnämnda återkommer i vårt övernattningsrum där exempelvis all inredning är återvinningsbar, lokalproducerad och hållbarhetsmärkt. Plusenergitänket för byggnaden gör att vår kroppsvärme säkrar en behaglig temperatur i lägenheten, utan att tumma på luftkvalitén.
Föreningen Cyclops som arrangerar hållbarhetskonferensen har nyligen fått det prestigefyllda ”Blue Planet Price” som kan likställas med nobelpriset i hållbarhet. Det beror inte på att byggnaden blivit en internationell förebild beträffande hållbarhet, utan främst för att bidragit till att så många idéer kläckts och nya initiativ tagits mot en hållbar framtid och att dessa kunnat förmedlats till en stor publik. Konferensen om hållbar utveckling håller hög internationell klass och vi lär oss mycket av föreläsningar, workshops och de diskussioner som uppstår med likasinnade. Ett första pris i designtävlingen för hållbarhetslösningar ger stort genomslag världen över, men vi når tyvärr inte dit. När vi lämnar Kungshall är vi ändå upprymda av de fantastiska dagar som ökat vår kompetens om hållbarhet och även de nya spännande samarbeten vi etablerat genom Cyclops stora nätverk och kommer ge oss förnyad kraft att vidareutveckla våra idéer om hur vi kan nå en hållbar framtid. Vid tågstationen tar vi farväl av elfordonet som på egen hand far vidare till nästa destination." 

Nästa steg i ABCD-metodiken är nulägesanalys där vi kartlade Cyclops genom en SWOT och sedan är det dags för kreativitet!

Kreativitetsaktivitet arrangerad av Susanne Demåne  under inressentseminariet
 
Ideér mot visionen spånades under seminariet fram med hjälp av hjärnstorm och gruppaktiviteter. Dessa förädlades sedan av Cyclops och Eco Pilots till en handlingsplan för den hållbara utvecklingen till 2030. Där återfinns bland annat nätverk för hållbart företagande, designtävlingar, utveckling av hållbarhetsdiplomering, sätta upp ett idélab för hållbarhet, elfordonsverksamhet (så att inte besökare kan ta sig till Kungshall utan bil) och förkovring i hållbarhetsutmaningar. Flertalet startas upp parallellt med ombyggnationen av Kungshall som ska passa Cyclops verksamhet, men även inrymma företag som strävar mot en hållbar framtid, utställningar för design och hållbar teknik, och annat smått & gott exempelvis fik.
 
Nästa fas leds återigen av Eco Pilots och den leder till att den storslagna handlingsplanen blir verklighet genom företagsengagemang och offentliga insatser, samt hårt arbete av medlemmar. Målsättningen är att komma igång redan under våren och att kunna etablera kansli under sommaren. Vi ser fram emot att vi blir så många engagerade som möjligt!
 
Följ utvecklingen av Cyclops@Kungshall på Facebook 
2012-09-19

Vi hjälper forskningen i Green Charge Sydost

Det storstilade regionala projektet ska påskynda en hållbar tillväxten av elbilar och nödvändig infrastruktur

2012-08-14

Ännu en artikel som påvisar vinsten med hållbarhetsarbete

Den ansedda nyhetsbyrån Forbes hävdar att "If Sustainability Costs You More, You're Doing it Wrong"

2012-07-06

Vårt seminarium 11-12/8 på Kungshall om hållbarhet

Under sailet i Karlskrona bjuder vi i samverkan med Cyclops in till ett seminarium där deltagarna lotsas av sitt eget engagemang och ramverket för hållbar utveckling (FSSD).

2012-07-02

Peace Boat "Imagine"

Vi har genom skeppsbyggar-kunnande och hållbarhetsprofil blivit engagerade i framtagningen av ett fartyg till Japanska organisationen Peace Boat

2012-07-02

Cyclops spännande framtid

Efter fullföljt uppdrag hos Cyclops - Centre for Innovation and Sustainabilitiy fortsätter vi engagemanget i föreningen

2012-05-08

Autonom bil på publika vägar i USA

I Nevada har nu Google fått tillstånd att låta en bil köra omkring fritt utan förarens händer på ratten.

2012-04-19

Strategier och handlingsplan för Cyclops @ Kungshall

Genom workshops med styrelse och regionala intressenter har Cyclops landat i en långsiktig plan mot en hållbar framtid.

2012-01-27

Hållbara godstransporter i Blekinge

Vi presenterar stolt vårt uppdrag där vi åt Region Blekinge och ihop med intressenter tagit fram en framtidsrapport!

2011-12-02

Ansökningsfönstret har öppnat

...för de som vill bli ledare inom hållbarhetsfrågor och få en högaktad magisterexamen

2011-11-09

Kungshall - ett nytt centrum för innovation och hållbarhet

Föreningen Cyclops har fått beviljat offentligt stöd för studiefasen

2011-11-09

Vi har fyllt ett år och ska anställa Yurie

...och firade detta med intressenter på Scandic i Karlskrona

2011-10-22

Näringslivsmässan 2011

Vi ställde ut på Karlskronas lokala näringslivsmässa och fick en massa spännande kontakter

2011-10-15

Eldriven MC är här!

Zero S från Kalifornien med driftskostnad på 1kr på 10 mil finns äntligen i Sverige

2011-10-06

Japanese sustainability course pre-visit

A future sustainability education in Karlskrona hosted by Eco Pilots and partners was discussed 19-20th September

2011-09-25

Moving Planet (350) 24/9 blev en succé

Även 2011 slogs det rekord med över 2000 arrangemang i mer än 180 länder

2011-09-02

ISO 14001 går mot en hållbar inriktning

Äntligen får vi en standard som inbegriper mer än dagens miljöfrågor!

2011-07-01

Ny vision för Blekinges hållbara transporter

Genom ett första seminarium har vi med referensgruppen och Region Blekinge pekat ut framtiden inom EU-projektet TransBaltic.

2011-07-01

Blekinge Arkipelag är officiellt ett Biosfärområde

UNESCO (FN) har utsett Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kustområden och nu väntar en spännande framtid!

2011-06-07

Hållbarhetsplan för Klimatentreprenad AB

Genom en ABCD-analys har vi medverkat till deras hållbara utveckling

2011-05-03

Samarbetsprojekt om Blekinges framtida Hållbara transporter

Vi är mycket glada att Region Blekinge tar hjälp av oss i projekt "TransBaltic" för att få förslag på ett hållbart scenario och transportsystem!

2011-03-16

Artiklar om hållbarhet i Commersen

Vi har fått möjligheten att publicera artiklar i vår nya återkommande krönika!

2011-03-14

Uppstart tankesmedja om hållbara transporter

Eco Pilots har initierat den regionala tankesmedjan om hållbara transporter som hade sitt första möte i onsdags.

2011-02-18

Guangzhou vinner pris för hållbara transporter

Den kinesiska staden har vunnit ITDP:s pris för sitt innovativa sätt att integrera BRT med andra transportsystem. Grattis Kina!

2011-02-16

Hållbarhetsutbildning för Klimatentreprenad

Åtta anställda från det framgångsrika ventilationsföretaget Klimatentreprenad AB lyssnade intresserat och var kreativa i 3,5 timmar.

2011-02-10

Pris ur Bojes Miljöfond!

Lions Club Jarramas har beslutat att hedra Eco Pilots med bidrag ur Bojes Miljöfond som syftar till att stödja initiativ som främjar miljön.

2011-02-09

Föredrag hos Rotary om oljetoppen

Eco Pilots höll i tisdags föredrag på Rotary Karlshamn/Mörrum om oljetoppen och dess följder

2011-01-27

Examinationsuppdrag hos BTH

Vi har efter lyckat samarbete på kort tid och med gott resultat hjälpt till vid examination av hållbarhetskurser på Blekinge Tekniska Högskola.

2011-01-11

Ny tankesmedja om hållbara transporter

Eco Pilots vill se att Sydöstra Sverige blir bättre på transport av gods och människor och samtidigt uppfyller milstolparna mot en hållbar framtid.

2011-01-05

Kanonår för miljöbilsförsäljning

2010 blev ett rekordår med 40% nyregistrerade miljöbilar

2010-12-30

Kall vinter men varmt 2010

Norra Europa har det kyligt värre pga nordatlantiska oscillationen, men 2010 är varmaste året globalt sett sedan mätningarna började på 1800-talet

2010-12-03

Blekinge Biosfärarbete

Många intressanta möjligheter för hållbar utveckling i regionen!

2010-11-11

Nytt kontor hos BBI

Vi finns numera i BBI:s lokaler i Karlskrona

2010-10-29

Ny samarbetspartner

Efterlängtat samarbetsavtal signerat med Fredrik Alsén från Indigo IPEX.

2010-10-22

Kanonseminarium i Stockholm

... med gurun inom process management Alan P Brache.