Partners    
 
2011-11-09

Kungshall - ett nytt centrum för innovation och hållbarhet

Föreningen Cyclops har fått beviljat offentligt stöd för studiefasen

Nu kommer det äntligen hända något med Stumholmens anrika byggnad Kungshall i Karlskrona! En nystartad ekonomisk förening vid namn Cyclops – Centre for Innovation and Sustainability kommer i framtiden bedriva idéfrämjande verksamhet som syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Föreningen kommer under vintern gå in i en studiefas för att sätta vision och handlingsplan för vår hållbara utveckling. Detta säkras genom användandet av ramverket för strategisk hållbar utveckling (FSSD) utvecklat av bland annat Karl-Henrik Robèrt och Göran Broman i den s.k. ABCD-metodiken, där de fyra hållbarhetsprinciperna definierar slutmålet: ett hållbart samhälle.

- För att matcha den kommande verksamheten behöver Kungshall förvandlas från ett delvis nedgånget magasin och kräver en omfattande ombyggnad, säger Cyclops ordförande Ivar Wenster. På gott och ont är kåken K-märkt och en del av världsarvet. Därmed kräver projekteringsfasen nästa år kräver ett riktigt bra förarbete så att vi är säkra på vad vi vill göra. Här tror vi att FSSD kommer bli ett jättebra stöd.

Trots att Kungshallsmagasinet är från 1787 så är ramverket i form av väggar och tak i mycket gott skick. Mikael Blomqvist är fastighetsägare och tillika Cyclops styrelseledamot. Han har sedan förvärvet några år tillbaka på vad som ska hända med hans ögonsten och när för ändamålet anlitade Ivar och Görel Abramson (Cyclops kassör) fick draghjälp av nystartade Eco Pilots och Sven Borén, samt förnyade kontakter med BTH, så började det hända saker under våren. Nu har föreningen fått stöd från bland annat Region Blekinge för att kunna starta studiefasen.

- Eco Pilots, som kommer leda studiefasen, tycker det är fantastiskt att få bli en del av Kungshallsprojektet. Här finns det oerhört mycket möjligheter i korsningen mellan mänskliga möten, kreativitet och teknik till att bidra mot ett hållbart samhälle. Tanken är att alla får del av detta genom att vi så småningom visar på nya tekniska hållbara lösningar, men vi kommer också demonstrera att idéer på gränsen till galenskap kan bli blomstra och bli något stort.
 
Föreningen tycker det är viktigt att få med intressenter till detta projekt redan i studiefasen för att få ett så bra resultat som möjligt och tidigt kunna etablera nödvändiga samarbeten. Cyclops kommer därför nu gå ut med förfrågan till deltagare i studiefasens ABCD-seminarier och hoppas på stor uppslutning från offentliga organisationer, näringsliv och andra som har intresse av Kungshalls hållbara utveckling.
 
2012-09-19

Vi hjälper forskningen i Green Charge Sydost

Det storstilade regionala projektet ska påskynda en hållbar tillväxten av elbilar och nödvändig infrastruktur

2012-08-14

Ännu en artikel som påvisar vinsten med hållbarhetsarbete

Den ansedda nyhetsbyrån Forbes hävdar att "If Sustainability Costs You More, You're Doing it Wrong"

2012-07-06

Vårt seminarium 11-12/8 på Kungshall om hållbarhet

Under sailet i Karlskrona bjuder vi i samverkan med Cyclops in till ett seminarium där deltagarna lotsas av sitt eget engagemang och ramverket för hållbar utveckling (FSSD).

2012-07-02

Peace Boat "Imagine"

Vi har genom skeppsbyggar-kunnande och hållbarhetsprofil blivit engagerade i framtagningen av ett fartyg till Japanska organisationen Peace Boat

2012-07-02

Cyclops spännande framtid

Efter fullföljt uppdrag hos Cyclops - Centre for Innovation and Sustainabilitiy fortsätter vi engagemanget i föreningen

2012-05-08

Autonom bil på publika vägar i USA

I Nevada har nu Google fått tillstånd att låta en bil köra omkring fritt utan förarens händer på ratten.

2012-04-19

Strategier och handlingsplan för Cyclops @ Kungshall

Genom workshops med styrelse och regionala intressenter har Cyclops landat i en långsiktig plan mot en hållbar framtid.

2012-01-27

Hållbara godstransporter i Blekinge

Vi presenterar stolt vårt uppdrag där vi åt Region Blekinge och ihop med intressenter tagit fram en framtidsrapport!

2011-12-02

Ansökningsfönstret har öppnat

...för de som vill bli ledare inom hållbarhetsfrågor och få en högaktad magisterexamen

2011-11-09

Kungshall - ett nytt centrum för innovation och hållbarhet

Föreningen Cyclops har fått beviljat offentligt stöd för studiefasen

2011-11-09

Vi har fyllt ett år och ska anställa Yurie

...och firade detta med intressenter på Scandic i Karlskrona

2011-10-22

Näringslivsmässan 2011

Vi ställde ut på Karlskronas lokala näringslivsmässa och fick en massa spännande kontakter

2011-10-15

Eldriven MC är här!

Zero S från Kalifornien med driftskostnad på 1kr på 10 mil finns äntligen i Sverige

2011-10-06

Japanese sustainability course pre-visit

A future sustainability education in Karlskrona hosted by Eco Pilots and partners was discussed 19-20th September

2011-09-25

Moving Planet (350) 24/9 blev en succé

Även 2011 slogs det rekord med över 2000 arrangemang i mer än 180 länder

2011-09-02

ISO 14001 går mot en hållbar inriktning

Äntligen får vi en standard som inbegriper mer än dagens miljöfrågor!

2011-07-01

Ny vision för Blekinges hållbara transporter

Genom ett första seminarium har vi med referensgruppen och Region Blekinge pekat ut framtiden inom EU-projektet TransBaltic.

2011-07-01

Blekinge Arkipelag är officiellt ett Biosfärområde

UNESCO (FN) har utsett Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kustområden och nu väntar en spännande framtid!

2011-06-07

Hållbarhetsplan för Klimatentreprenad AB

Genom en ABCD-analys har vi medverkat till deras hållbara utveckling

2011-05-03

Samarbetsprojekt om Blekinges framtida Hållbara transporter

Vi är mycket glada att Region Blekinge tar hjälp av oss i projekt "TransBaltic" för att få förslag på ett hållbart scenario och transportsystem!

2011-03-16

Artiklar om hållbarhet i Commersen

Vi har fått möjligheten att publicera artiklar i vår nya återkommande krönika!

2011-03-14

Uppstart tankesmedja om hållbara transporter

Eco Pilots har initierat den regionala tankesmedjan om hållbara transporter som hade sitt första möte i onsdags.

2011-02-18

Guangzhou vinner pris för hållbara transporter

Den kinesiska staden har vunnit ITDP:s pris för sitt innovativa sätt att integrera BRT med andra transportsystem. Grattis Kina!

2011-02-16

Hållbarhetsutbildning för Klimatentreprenad

Åtta anställda från det framgångsrika ventilationsföretaget Klimatentreprenad AB lyssnade intresserat och var kreativa i 3,5 timmar.

2011-02-10

Pris ur Bojes Miljöfond!

Lions Club Jarramas har beslutat att hedra Eco Pilots med bidrag ur Bojes Miljöfond som syftar till att stödja initiativ som främjar miljön.

2011-02-09

Föredrag hos Rotary om oljetoppen

Eco Pilots höll i tisdags föredrag på Rotary Karlshamn/Mörrum om oljetoppen och dess följder

2011-01-27

Examinationsuppdrag hos BTH

Vi har efter lyckat samarbete på kort tid och med gott resultat hjälpt till vid examination av hållbarhetskurser på Blekinge Tekniska Högskola.

2011-01-11

Ny tankesmedja om hållbara transporter

Eco Pilots vill se att Sydöstra Sverige blir bättre på transport av gods och människor och samtidigt uppfyller milstolparna mot en hållbar framtid.

2011-01-05

Kanonår för miljöbilsförsäljning

2010 blev ett rekordår med 40% nyregistrerade miljöbilar

2010-12-30

Kall vinter men varmt 2010

Norra Europa har det kyligt värre pga nordatlantiska oscillationen, men 2010 är varmaste året globalt sett sedan mätningarna började på 1800-talet

2010-12-03

Blekinge Biosfärarbete

Många intressanta möjligheter för hållbar utveckling i regionen!

2010-11-11

Nytt kontor hos BBI

Vi finns numera i BBI:s lokaler i Karlskrona

2010-10-29

Ny samarbetspartner

Efterlängtat samarbetsavtal signerat med Fredrik Alsén från Indigo IPEX.

2010-10-22

Kanonseminarium i Stockholm

... med gurun inom process management Alan P Brache.