Partners    

                   

   
 
 
 
 
 

Hållbarhetsutbildning på en eftermiddag


Åtta anställda från det framgångsrika ventilationsföretaget Klimatentreprenad AB lyssnade intresserat och var kreativa i de 3,5 timmar kursen pågick. Deltagarna fick en "aptitretare" om hållbar utveckling och vad det troligtvis kan innebära för Klimatentreprenad och deras anställda.
 
Under Eco Café jobbade de fram hur dagens energiproduktion, transporter och konsumtion förhöll sig mot hållbarhetsprinciperna och hur framtiden bör se ut ur ett hållbart perspektiv.
 
Klimatentreprenad blev mycket nöjda och Eco Pilots ser fram emot eventuellt fortsättning som lotsar Klimatentreprenad mot en hållbar framtid.
 

Plan för hållbar utveckling

 
Under april-maj genomfördes tre seminarier med Klimatentreprenad AB i Karlskrona som resulterade i en hållbar vision, nulägesanalys, lösningar mot visionen och till slut en plan för hållbar utveckling.
 
VD Thomas Lindman är mycket nöjd med ABCD-analysen och rekomenderar den till andra företagare som vill utveckla sin verksamhet och bli mer lönsamma. - Det här var inte bara utveckling av vårt miljötänk till att inkludera hållbarhet, utan mer en handlingsplan för att utveckla våra affärer och stärka vår framtida konkurrenskraft.
 
Den ambitiösa 10-punktsplanen kommer kräva en del insatser inom de närmsta åren, men företaget räknar med att få tillbaka investerat kapital snabbt i form av ökad kvalité och försäljning 
 
Kontakta gärna VD Thomas Lindman för mer information.