Partners    
Eco Pilots stöttas framgångsrikt av:  

 
 
      

  
 
 

Företagsfakta 


Ägare:
Sven Borén
 
Org.nummer: 711126-0472
 
Fakturaadress: Bärvägen 8
37154 Karlskrona, Sweden
 
PG 569975-6
 
 
 

Vilka är vi?
 
Eco Pilots är en icke-vinstdrivande enskild firma som bildades i Karlskrona under hösten 2010 av sin ägare Sven Borén och arbetar i sydöstra Sverige, men även hela världen. Vi är ett resultat av:

  • Djupt engemang i miljöfrågor
  • Erfarenheter av ledarskap och utveckling från privat och idéell verksamhet
  • Stark ambition att göra något med de nyvunna kunskaper i hållbarhet från magisterprogrammet "Ledarskap för hållbar utveckling" på Blekinge Tekniska Högskola.

 

Sedan 1960-talet har vi lånat av jordens resurser från kommande generationer och i augusti 2010 hade vi enligt FN förbrukat årets tillgångar. Varför skall våra barnbarnsbarn ha sämre förutsättningar att leva ett bra liv än vi? 
 
För att få till en omställning mot ett hållbart samhälle behöver vi alla bidra. Eco Pilots vill dra sitt strå till stacken genom att lotsa företag och organisationer mot en hållbar framtid för att framtida generationer ska få förutsättningar till ett bra leverne.
 
Vi är ett litet företag som därmed har lätt att anspassa sig efter kundernas önskemål och genomför större uppdrag genom att samarbeta med sina partners och tillfälligt inhyrd kompetens.