Partners    

Hållbarhet är lönsamt   - även på kort sikt

Erfarenheter av genomförda omställningar mot en hållbar utveckling av företag i USA:s privata sektor ger i generella termer följande genomsnittliga lönsamhetsvinster:

1% lättare rekrytering av ”de bästa” genom att attrahera människor vars värderingar stämmer med företagets hållbara vision.

2% enklare att få ”de bästa” att jobba en längre tid i företaget då de kan vara med och bidra till en hållbar utveckling.    

10% ökad produktivitet hos personalen som blir motiverade genom att arbeta i ett företag som bidrar till ett bättre samhälle och där medarbetarna "drar åt samma håll".

5% minskade kostnader i produktionen genom eko-effektivitet, minskad förbrukning av material, återvinning och minskning av avfall.

20% minskad konsumtion i företaget av vatten, energi och övriga resurser.

5% ökade marknadsandelar då kunder med eko-tänk blir attraherade och nya marknader öppnas.

5% minskade risker genom undvikandet av framtida hot, samt och billigare företagande genom lägre försäkringspremier, bättre lånevillkor och ökad attraktivitet för riskkapitalister.

Referens:  Willard, Bob. 2002. The Sustainability Advantage – Seven Business Case Benefits of a Triple Bottom Line.  New Society Publishers, Gabriola Island, British Columbia, Canada.

Dessa siffror kan bli olika beroende på typ av verksamhet och hur långt i miljöarbetet erat företag redan kommit. Ett företag som redan adapterat hållbarhet har troligtvis tjänat in en del av ovan angivna förtjänster. Ett annat företag som däremot producerar avancerade konsument-produkter som exempelvis bilar och håller låg miljöprofil genom att klara dagens lagstiftande krav har däremot potential att nå 66% ökad lönsamhet på några år.

 

 
 
IBM:s marknadsföring om hur de vidtar direkta åtgärder som är bra för miljön och samtidigt sparar pengar.
 
 
 
 
Hållbarhetsgurun Bob Willard redogör för hur det Naturliga Stegets ramverk kan hjälpa organisationer mot en hållbar framtid och samtidigt minska sina risker.