Partners    
 
 

Vi förverkligar era planer

 
När ni skapat strategier och åtgärder som format en plan för er hållbara utveckling så kan Eco Pilots återigen hjälpa er.
 
Behöver ni stöttning så att hållbarhetsprojekten hålls på rätt spår och att de samverkar mot den hållbara visionen så är vi gärna behjälpliga genom bred (och djup) kunskap om hållbarhet från MSLS-programmet (och experter via vårt nätverk).
 
Låt inte er brist på ledarskapskompetens sätta käppar i hjulet för era projekt eller aktiviteter. Lönsamhetsmålen väntar otåligt på at bli uppfyllda. Kunderna och intressenterna längtar efter framstegen mot er hållbara utveckling. Vi kan ro era projekt iland genom vår erfarenhet och kunskap från privat sektor beträffande ledning av utvecklings- och kundprojekt, personal, samt verksamhetsutveckling.