Partners    


 
  

 

Skräddarsydd utveckling mot ett hållbart företag

 

 
 
 
 
 
 
 
Vårt baserbjudande börjar med en kostnadsfri förstudie där vi tar fram några strategier/åtgärder som vi tror skulle kunna ge er utväxling i en hållbar utveckling och ökad lönsamhet för ert företag.
 
Innan vi sedan startar processen med utvecklingen mot ett hållbart företag genom ramverket för hållbar utveckling (FSSD), så identifierar vi förändringsagent(er) som har vana vid förändringsprojekt, samt en styrgrupp eller sponsor. Vi skräddarsyr sedan omfattningen på utvecklingsarbetet i ABCD-metodiken efter era önskemål, exempelvis om personalens engagemang eller om bara vissa delar av företaget blir inblandade. 
 
Varje delmoment i ABCD-metodiken innebär workshops på fyra till åtta timmar. Däremellan görs avstämningar med styrgrupp och förändrings-agent(er) för att säkerställa utvecklingens framfart och måluppfyllnad. När vi sedan tillsammans skapat en plan för er hållbara utveckling så kan Eco Pilots medverka som mentor under förverkligandet och regelbundna uppföljningar säkrar framfarten i er utveckling mot ett hållbart företag.