Partners    

Utbildningar anpassade efter kundens behov

 
Vi vill "tala till bönder på bönders vis och de lärde på latin" och samtidigt möta kursdeltagarna på deras kunskaps- och ambitionsnivå om hållbarhet. Att vara lyhörd på kundens behov är centralt i våra utbildningar. Exempelvis har elever i olika folkhögskolor skilda förutsättningar för att ta till sig hållbarhetskonceptet då skolorna skiljer sig exempelvis i skoltema, pedagogik, elevkultur, språk och miljöutbildning. Vidare är varje företag unikt beroende på exempelvis företagskultur, fortbildning/utveckling, intresse av och vilja till förändringar, miljöarbete typ ISO 14001.
 
Våra utbildningsmetoder är allt ifrån interaktiva lektioner till mer moderna koncept som World Café, Appreciative Inquiry, Proaction Learning, samt som föreläsningar på exempelvis konferenser. 
 
  
 
Eco Pilots samarbetar genom Ny Sustainability med Henrik Ny som är doktor inom hållbar produktutveckling. Tillsammans har vi en bred och djup kunskap om hållbarhet och vana att lära ut så att eleverna får mesta möjliga utväxling av utbildningen.
 
  
I vårt startpaket erbjuder vi en interaktiv föreläsning på drygt tre timmar för att ni ska bli upplysta om hållbarhet. När ni sedan vill fördjupa kunskaperna så skapar vi en för er skräddarsydd intensivutbildning i upp till tre dagar eller en serie med flera tillfällen. 
 
I våra standardutbildningar försöker vi följa högskoleverkets rekomendationer och fokus ligger på lärande genom engagemang och deltagande: 
 
Beskrivning en dags introduktionsutbildning (.pdf)
Det stora perspektivet: Människan i Biosfären, ändliga naturresurser, växthuseffekten, klimatförändringar.
Hållbar utveckling: FSSD, 4 SP, hållbarhet = lönsamhet, energi/transport/konsumtion, social hållbarhet, global ekonomi, företag/organisationer, ABCD-analys, hållbar produktutveckling, hållbar utveckling i verkligheten.
Vad kan vi göra?
 
Beskrivning tre dagars basutbildning (.pdf)
Det stora perspektivet: Människan i Biosfären, ändliga naturresurser, växthuseffekten, klimatförändringar.
Hållbar utveckling 1: FSSD, 4 SP, hållbar energi, transport och konsumtion.
Hållbar utveckling 2: Global ekonomi, hållbarhet = lönsamhet, företag/organisationer, hållbar produktutveckling, förändringsarbete, social hållbarhet, 9 grundläggande mänskliga behov, ledarskap för hållbar utveckling, hållbar utveckling i verkligheten.
Hållbar utveckling 3: ABCD-analys (vision-nuläge-åtgärder/mål-prioriterade actions) med praktikfall.
Vad kan vi göra?
 
Det stora perspektivet: Människan i Biosfären, ändliga naturresurser, växthuseffekten, klimatförändringar.
Hållbar utveckling: FSSD, 4 SP, hållbar energi, transport och konsumtion.
Företagets potential i hållbar utveckling: Lönsamhet = hållbarhet, ABCD-analys, hållbar produktutveckling. Framtida hållbarhetskrav på företaget från olika intressenter.
Vad kan vi på företaget göra?