Partners    

 

 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
   
   
 

Samarbetpartners

 
Det Naturliga Steget (DNS) är en icke vinstdrivande medlems-organisation med syftet att stödja beslutsfattare på vägen till ett hållbart samhälle. DNS startades 1989 i Stockholm av Karl-Henrik Robèrt och är idag världsledande rådgivare inom hållbarhetsfrågor med filialer ibland annat Australien, Brasilien, Canada, Japan och flera länder i Europa. Genom utbildning, utvecklandet av tjänster och forskning, samt konsultverksamhet, lotsar DNS alla typer av företag och organisationer mot en hållbar framtid som är definierad av de fyra systemvillkoren. 
 
Eco Pilots strävar efter att bli en Navigator i DNS framtida nätverk och därigenom hjälpa medlemmar och allmänheten att lära sig mer om hållbarhet genom DNS ramverk, eller närliggande forskning, samt arbeta i nära samarbete med Navigators för att representera DNS.
________________________________
 
Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällsvetenskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren. BTH startade 1989 och har idag fler än 8000 registrerade studenter och drygt 550 anställda. BTH fick 1999 universitetsstatus inom vetenskapsområdet teknik, och bedriver forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar och Planering och management.
 
Eco Pilots strävar efter kontinuerligt samarbete med BTH i utvecklingprojekt om hållbar utveckling. Region Blekinge har gett Eco Pilots tillsammans med BTH och stiftelsen Det Naturliga Steget i uppdrag att utreda hur Blekinges hållbara framtida transportsystem bör se ut. I enlighet med de välrennomerade utbildningarna inom hållbar utveckling som BTH bedriver kommer projektet att genomföras med den s.k. ABCD-metoden och resultatet presenteras på BTH:s hållbarhetsevent troligtvis i september 2011.
 
________________________________
 
Fredrik Alsén driver sedan 2007 Indigo IPEX AB och erbjuder konsult-tjänster i Skandinavien och norra Europa. IPEX mission är att utveckla kundernas förändringskraft och erbjuda tjänster för inre och yttre effektivitet, samt gör-det-själv program för större företag och tillväxt-program för små företag eller entreprenörer.
 
Eco Pilots samarbete med IPEX tillför ett hållbarhetsperspektiv i kundernas förändringsprocess.  Bland annat kompletteras Rummler & Brache-metoden med ABCD-metodiken för att lotsa kunderna mot en hållbar framtid. 
________________________________
 
Den internetbaserade nätverket och icke vinstdrivande organisationen “New Leaf Initiative” syftar till att gå från tal till handling i hållbarhet. New Leaf skapades 2010 i USA av två kurskamrater från MSLS och lotsar alla personer och organisationer mot en hållbar framtid genom CASE-metoden (Connect-Assist-Strategize-Evaluate) och samarbete medlemmar emellan.
 
Eco Pilots bidrar till nätverket genom expertis om hållbara transporter och erfarenhet av Europeisk industri samt svenska ledarskapmodellen.