Partners    
2012-09-19

Vi hjälper forskningen i Green Charge Sydost

Det storstilade regionala projektet ska påskynda en hållbar tillväxten av elbilar och nödvändig infrastruktur

2012-08-14

Ännu en artikel som påvisar vinsten med hållbarhetsarbete

Den ansedda nyhetsbyrån Forbes hävdar att "If Sustainability Costs You More, You're Doing it Wrong"

2012-07-06

Vårt seminarium 11-12/8 på Kungshall om hållbarhet

Under sailet i Karlskrona bjuder vi i samverkan med Cyclops in till ett seminarium där deltagarna lotsas av sitt eget engagemang och ramverket för hållbar utveckling (FSSD).

"Resa kollektivt i tjänsten utanför länet blir så mycket enklare nu när rikstäckande webbtjänsten Resrobot även finns som App för Android och Iphone. Rekommenderas starkt! "


 

 

Nyfiken på en framtid där vi lever i balans med naturens resurser och med varandra?

 
Vill din organisation öka miljötänket genom att bidra till en hållbar utveckling och på samma gång stärka konkurrenskraften?

Eco Pilots skräddarsyr utbildningar om hållbarhet och genom framgångsrika metoder utvecklar vi era strategiska mål och planer mot en hållbar framtid. Med vårt moderna ledarskap kan vi ro era hållbarhetsprojekt iland och med S-E-A-T modellen visar vi vägen för planering av hållbara transporter.